Επιστολή Π.Ι.Σ. προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, με θέμα: «Ανάκληση οδηγίας ΕΟΠΥΥ 23/6/2017, σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ