8ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία έναρξης 20/10/2017
Χρόνος 20 – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Τόπος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL, ΑΘΗΝΑ
Διοργανωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πληροφορίες FREE SPIRIT, 210-6048260, INFO@FREE-SPIRIT.GR


Χρόνος: 20 – 22 Οκτωβρίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: FREE SPIRIT, 210-6048260, info@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...