28ο Συμπόσιο Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος της ΕΕΧΟΤ


Χρόνος: 10 – 12 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Αθήνα, Radisson Blu Hotel
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας_Τμήμα Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος
Πληροφορίες: GLOBAL EVENTS ΕΠΕ, Πληροφορίες : Κ. Μαυρίδου, www.globalevents.gr,Τηλέφωνο: 2310-247734, 2310-247743, Email: info@globalevents.gr; dora@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...