2η Ημερίδα ‘ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ’
Ημερομηνία έναρξης 01/03/2019
Χρόνος ΕΝΑΡΞΗ 09:00 ΚΑΙ ΛΗΞΗ 14:30
Τόπος ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”
Διοργανωτής ΑΛΦΑLAB ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Β ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Πληροφορίες Στοιχεία Ημερίδας: «Γενετική στην Ογκολογία: Τρέχουσες και Μελλοντικές Εξελίξεις» Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ Ώρα Έναρξης: 09:00 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 01 Μαρτίου 2019


Χρόνος: 1 Μαρτίου 2019 
Τόπος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”
Διοργανωτής: ΑΛΦΑLAB ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Β ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Πληροφορίες: Στοιχεία Ημερίδας: «Γενετική στην Ογκολογία: Τρέχουσες και Μελλοντικές Εξελίξεις» Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ Ώρα Έναρξης: 09:00 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 01 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...