Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Κατάρτιση Οργανογράμματος και Καθηκοντολογίου Π.Ι.Σ.
Πρόσκληση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση οργανογράμματος και καθηκοντολογίου
 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αναζητεί εταιρεία που θα συντελέσει στη βελτίωση της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών του.
 Η υποψήφια εταιρεία καλείται να μελετήσει τόσο το Καταστατικό λειτουργίας, όσο και το νομικό πλαίσιο της υπηρεσίας, έτσι ώστε να σχεδιάσει το νέο οργανόγραμμα και το καθηκοντολόγιο του Π.Ι.Σ., με γνώμονα την ιατρική νομοθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των εργαζομένων του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: pislog@pis.gr & pis@pis.gr
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής: Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΣΦΑΤΑ