Τομέας ΙΒ – Τομέας Ευρωπαϊκός

ΙΒ. Τομέας Ευρωπαϊκός


Έχει ως σκοπό την υποβολή προτάσεων των ομάδων εργασίας στις εκπροσωπήσεις του ΠΙΣ σε διεθνείς ιατρικές οργανώσεις, όπως WMA, CPME, UEMS, EACCME, CEOM, AEMH, EJD κλπ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ