Τομέας ΙΒ – Τομέας Ευρωπαϊκός

Τομείς

ΙΒ. Τομέας Ευρωπαϊκός


Έχει ως σκοπό την υποβολή προτάσεων των ομάδων εργασίας στις εκπροσωπήσεις του ΠΙΣ σε διεθνείς ιατρικές οργανώσεις, όπως WMA, CPME, UEMS, EACCME, CEOM, AEMH, EJD κλπ.