Προκήρυξη επί θητεία θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και ανάκληση της υπ’ αριθμ.7882/21-5-2019/23-5-2019 απόφασης – προκήρυξης.

Προκήρυξη επί θητεία θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και ανάκληση της υπ’ αριθμ.7882/21-5-2019/23-5-2019 απόφασης – προκήρυξης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ