Ν 4512/2018: Εφαρμογή Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΛΑΤΟΜΕΙΑ/ΑΠΕΡΓΙΑ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ κλπ)

ΜΕΡΟΣ Δ`- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Άρθρα 271 – 290

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`- ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Άρθρα 291-318

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙO Άρθρα 319-338

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`- Άρθρα 339- 342

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ