Συμπληρωματική επιστολή Π.Ι.Σ. (02-04-2020) προς τους Ιατρικούς Συλλόγους σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής των ιατρών κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Γενικά, Δράσεις, Επικαιρότητα, ΠΙΣ προς Συλλόγους, Χωρίς κατηγορία