Επαναλειτουργία helpdesk του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Δράσεις, Επικαιρότητα

                                                                                                                                                             Αθήνα, 06/11/2020

 Α.Π.: 7522

Προς                                                                                                                

Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας

Κοινοποίηση:

– Ιατρικές Εταιρείες της χώρας

– Εκλέκτορες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της έξαρσης της πανδημίας COVID – 19, παρακαλούμε για υπενθύμιση στα μέλη σας της αυστηρής τήρησης των όρων λειτουργίας των ιατρείων και με την ευκαιρία αυτή σας ενημερώνουμε ότι το Helpdesk του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τίθεται εκ νέου σε λειτουργία από Δευτέρα 9-11-2020 με ώρες λειτουργίας 09:00 π.μ. – 21:00 και αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξυπηρέτηση των ιατρών, για τη διαχείριση περιστατικών COVID – 19 στα εξής τηλέφωνα:

  • 210 7295032 εσωτερικό 111 & 112 και
  • 2310 262300 εσωτερικό 900