Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο – Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ.: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, διαφόρων ειδικοτήτων, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο – Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ