Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο – Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ.: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, διαφόρων ειδικοτήτων, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο – Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ.