ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μαζική υποβολή αιτήσεων Οκτωβρίου για Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Γενικά, Επικαιρότητα

Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 19/10/2022 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 20/10/2022 ώρα 14:00
  • Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 20/10/2022 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 21/10/2022 ώρα 14:00 κ.ο.κ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος θα εκδοθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο αιτούμενος κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα (όνομα, επώνυμο, κλπ). Τα στοιχεία σας θα πρέπει να αναγράφονται όπως ακριβώς στην ταυτότητα (για τους Έλληνες), ή στο διαβατήριο (για τους αλλοδαπούς). Συνεπώς, ο κάθε αιτούμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία που θα αναγράφονται στην άδειά του.
Υπενθύμιση: Η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος είναι μοναδική και αναντικατάστατη. ΔΕΝ επανεκδίδεται.