Κατηγορία: Τομείς

Τομείς

Τομέας Ε – Τομέας ιατρικών ειδικοτήτων, επιστημονικών ιατρικών εταιρειών, επαγγελματικών ενώσεων και ιατρικής εκπαίδευσης

Ε. Τομέας ιατρικών ειδικοτήτων, επιστημονικών ιατρικών εταιρειών, επαγγελματικών ενώσεων και ιατρικής εκπαίδευσης Έχει ως σκοπό τη μελέτη και έρευνα των ιατρικών ειδικοτήτων, ιατρικών εξειδικεύσεων, του αντικειμένου εκάστης ιατρικής ειδικότητας και εξειδίκευσης, της αποφυγής τυχόν αλληλοεπικαλύψεων, τη μελέτη και έρευνα πρωτοκόλλων που αφορούν σε κάθε ιατρική ειδικότητα κλπ. Έχει, επίσης, ως αντικείμενο την προαγωγή της ιατρικής…

περισσότερα …

Τομέας Δ – Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

περισσότερα …

Τομέας Γ – Τομέας Εθνικού Συστήματος Υγείας

Γ. Τομέας Εθνικού Συστήματος Υγείας Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και επεξεργασία προτάσεων που σχετίζονται με την καλύτερη λειτουργία των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γιατρών και την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή παροχή περίθαλψης των ασθενών, την κατά το δυνατόν εξάλειψη του φαινομένου των ράντσων, της παθητικής…

περισσότερα …

Τομέας Β – Τομέας ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης των γιατρών

Β. Τομέας ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης των γιατρών Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη σε τρέχουσα αλλά και διαχρονική βάση των προβλημάτων ασφάλισης των γιατρών, μελέτης και προτάσεων του πώς θα αξιοποιηθεί η περιουσία του ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ, καθώς και κάθε εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα ή και επικουρικού των γιατρών, αναλογιστικών μελετών και εν γένει προαγωγής, έρευνας και μελέτης…

περισσότερα …

Τομέας Α – Τομέας νομικός, ηθικής, δεοντολογίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Α. Τομέας νομικός, ηθικής, δεοντολογίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Έχει ως αντικείμενο την εξέταση των νομικών ζητημάτων που αφορούν στους γιατρούς, ζητημάτων ιατρικής αμέλειας, ιατρικών αποζημιώσεων, νομικής τους προστασίας έναντι αξιώσεων και αγωγών ασθενών ή τρίτων εναντίον τους και την εν γένει εξέταση των ζητημάτων που αφορούν σε προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ατομικών ελευθεριών, καθώς και κανόνων…

περισσότερα …