Κατηγορία: Νομοθεσία

Γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΤΩΝ ΑΠΟ ΜΚΟ

Αθήνα, 1/11/2019  «Με αφορμή τη διεξαγωγή ιατρικών πράξεων και εξετάσεων από ΜΚΟ και άλλων φορέων στο Νομό Ροδόπης εντός των επόμενων ημερών, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης οφείλει να παρέχει άδεια για τη διεξαγωγή αυτών των πράξεων και να ελέγχει τη νομιμότητα των εμπλεκομένων Ιατρών που πραγματοποιούν τις εξετάσεις αυτές,…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 14/2/2020  Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε με το αριθμόν πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ:4042/18-12-2019 το υπ’ αριθμόν 359 και με ημερομηνία 17-12-2019 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας με το οποίο τίθενται τα εξής ερωτήματα:  1.Εάν υφίσταται ανώτερος αριθμός ιατρικών υπευθυνοτήτων που δύναται να λάβει ένας ιατρός από έναν Ιατρικό Σύλλογο και εάν ο ανώτερο αριθμός είναι προκαθορισμένος εκ του νόμου ή υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Αθήνα, 10/12/2019 Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε με το υπ’ αριθμόν 3867/27.11.2019 έγγραφο του το αριθμ. πρωτ. 2846/25.11.2019 ερώτημα του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά στο οποίο ερωτάται εάν βρίσκεται σε ισχύ το άρθρο 12 του Ν.Δ. 3366/1955 (και όχι το ν.δ. 3365/1955 που προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται στο έγγραφο του Ι.Σ.Π.) το οποίο ορίζει ότι οι ιατροί που κατέχουν δύο ειδικότητες μπορούν να ασκούν μόνο τη…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αθήνα,20/11/2019  Με το από 18.11.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας μας διαβίβασε την από 27.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 135/27-09-2019 καταγγελία του ……………. ………………, κατοίκου …………………………, προς τον ΙΣ Θεσπρωτίας για τον ιατρό ………… του …………….. Με την υπ’ αριθμόν 135/27-09-2019 καταγγελία υποβάλλεται η υπ’ αριθμόν 0032/10-10-2016 γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ηπείρου με την οποία γνωματεύεται πως ο ιατρός έχει νόσημα «μη ιάσιμο» (πολλαπλή σκλήρυνση) και είναι «ανίκανος για εργασία». Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Αθήνα,.13/03/2020  Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ.: 4196/14-01-2020 μας διαβιβάστηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο το ΑΠ. Π.Ι.Σ.: 4024/16-12-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. ……………………  με την καταγγελία του ίδιου, η οποία αφορά την κωλυσιεργία του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  και του Προέδρου του επί της καταγγελίας του, η οποία επί δύο έτη δεν έχει εισαχθεί για έλεγχο. …

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΙΣ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΜΕΛΟΣ ΙΣ

31/01/2020 Μας διαβιβάστηκε από τον Π.Ι.Σ. προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε το υπ’ αριθμόν 4300/21.01.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το οποίο μας διαβιβάστηκε από τον Π.Ι.Σ. με το ΑΠ 4309/22.01.2020 έγγραφο). Σύμφωνα με ισχυρισμούς της αναφέρουσας ιατρού (την ακρίβεια των οποίων δεν εξετάζουμε) στο ανωτέρω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον Ιούλιο του 2019, αφού είχε καταβάλει την ετήσια εισφορά για το 2018, χωρίς όμως να έχει καταβάλλει την αντίστοιχη έτους 2019, αιτήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο,…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΣΕ ΠΑΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Αθήνα, 10/12/2019   Με το υπ’ αριθμόν 3660/08-11-2019 έγγραφό του με θέμα «Δυνατότητα επανεγγραφής του ιατρού κ. », μας διαβιβάζετε ερώτημα του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών το οποίο έχει ως εξής:  «Ο Ιατρός Παθολογοανατόμος κ. , υπέβαλε εκ νέου αίτηση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Θεωρεί ότι πλέον η εγγραφή του είναι δυνατή μετά την παρέλευση πενταετίας από τη διαγραφή του από…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Π.Φ.Υ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

Αθήνα,11/02/2020 Με το από 16/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 58 έγγραφο, ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας μας αναφέρει πως ιατρός-Ακτινοδιαγνώστης, του οικείου συλλόγου, έχει υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση Βεβαίωσης (Άδειας) Λειτουργίας Ιατρείου Π.Φ.Υ. με αντικείμενο «ιατρικές υπηρεσίες Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, χωρίς τη χρήση ακτινολογικού εξοπλισμού» και όπως ειδικότερα περιγράφονται στη συνημμένη αναφορά του ενδιαφερόμενου ιατρού. Ο ΙΣ Πιερίας μας ζητά να διευκρινίσουμε εάν ο ΙΣ Πιερίας…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LASER ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Αθήνα,25/11/2019  Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με το αριθμό πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ.:3693/13-11-2019 μας διαβίβασε το με αριθμό πρωτοκόλλου 1380 και με ημερομηνία 31.10.2019 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας στο οποίο ερωτάται ποιοι έχουν δικαίωμα να διενεργούν πράξεις αποτρίχωσης με χρήση laser σε κέντρα αισθητικής και εάν επιτρέπεται να διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του ινστιτούτου ή απαιτείται παρουσία ιατρού.  1.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Ν.Δ. 361/1969: Άσκηση επαγγέλματος αισθητικού   Άρθρο 5: Απαγορεύσεις – Παράγραφος 3:  Απαγορεύεται εις τον αισθητικόν:  3. Η διενέργεια πάσης ιατρικής πράξεως, είτε τη…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗ ΕΓΕΓΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Αθήνα,13/03/2020  Ο Ιατρικός Σύλλογος Πέλλας, με το υπ’ αριθμόν 4066 και ημερομηνία 12/12/2019 έγγραφό του,  το οποίο διαβιβάστηκε με το με ημερομηνία 15/01/2020 και ΑΠ Π.Ι.Σ.: 42226 του Π.Ι.Σ., θέτει το ερώτημα σχετικά με το ποιες είναι οι σωστές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει για την εγγραφή ιατρού από το εξωτερικό, η οποία δεν ήταν ποτέ εγγεγραμμένη σε Ιατρικό…

περισσότερα …