Ινστιτούτο Ερευνών
Οδηγίες για την ψυχική υγεία σε σχέση με την επιδημία του COVID-19

Οδηγίες για την ψυχική υγεία σε σχέση με την επιδημία του COVID-19

Οδηγίες και ενημερωτικά φυλλάδια για την ψυχική υγεία σε σχέση με την επιδημία του COVID-19, τα οποία επεξεργάστηκε ο Τομέας Ψυχιατρικής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ., υπό τον Καθηγητή Ψυχιατρικής Κων. Φουντουλάκη

Τομέας ΙΔ – Περιβάλλοντος

ΙΔ. Τομέας περιβάλλοντος Έχει ως αντικείμενο την προστασία της υγείας των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού από περιβαλλοντικούς παράγοντες, από έκθεση σε λύματα, στερεά ή υγρά, ή επικίνδυνες ουσίες και εν γένει περιβαλλοντολογικούς...

Τομέας ΙΓ – Ιατρικού Τουρισμού

IΓ. Τομέας Ιατρικού Τουρισμού Έχει ως σκοπό τη μελέτη και προαγωγή του ιατρικού τουρισμού σε σχέση με την πολιτιστική ελληνική κληρονομιά, ιδίως με επισκέπτες που επιθυμούν να κάνουν θεραπείες που είναι ολιγοήμερες σε εξειδικευμένα κέντρα, καθώς και υδροθεραπεία,...

Τομέας ΙΒ – Τομέας Ευρωπαϊκός

ΙΒ. Τομέας Ευρωπαϊκός Έχει ως σκοπό την υποβολή προτάσεων των ομάδων εργασίας στις εκπροσωπήσεις του ΠΙΣ σε διεθνείς ιατρικές οργανώσεις, όπως WMA, CPME, UEMS, EACCME, CEOM, AEMH, EJD...

Τομέας Ι – Τομέας ηλεκτρονικής υγείας

Ι. Τομέας ηλεκτρονικής υγείας Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τηλεϊατρική, ηλεκτρονική κάρτα υγείας, μηχανοργάνωση και διασύνδεση υπηρεσιών υγείας...

Τομέας Θ – Τομέας ψυχικής υγείας

Θ. Τομέας ψυχικής υγείας Ο τομέας έχει ως αντικείμενο την εξέταση και προαγωγή ζητημάτων ψυχικής υγείας, με σκοπό την υποβολή προτάσεων προς την πολιτεία για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού και των ήδη...

Τομέας Η – Τομέας φαρμάκων

Η. Τομέας φαρμάκων Έχει ως αντικείμενο την έρευνα και παροχή προτάσεων, για τη βελτίωση της πολιτικής υγείας του φαρμάκου στη χώρα μας, την παροχή του πιο αποτελεσματικού φαρμάκου και με τις λιγότερες δυνατές ανεπιθύμητες ενέργειες προς τον ασθενή, την καταπολέμηση...

Τομέας Ζ – Τομέας πρωτοκόλλων, θεραπευτικών και διαγνωστικών.

Ζ. Τομέας πρωτοκόλλων, θεραπευτικών και διαγνωστικών. Έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή πρωτοκόλλων θεραπευτικών και διαγνωστικών από διεθνή πρότυπα, τις εισηγήσεις των επιστημονικών εταιρειών και επαγγελματικών ενώσεων για την αναγραφή φαρμάκων και διαγνωστικών...

Τομέας ΣΤ – Τομέας εμβολιασμών και μητρικού θηλασμού.

ΣΤ. Τομέας εμβολιασμών και μητρικού θηλασμού. Έχει ως αντικείμενο την έρευνα και προαγωγή του εμβολιασμού στον πληθυσμό, καθώς και την προαγωγή του μητρικού θηλασμού, την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ