Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις

Γνωμοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Π.Φ.Υ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

Αθήνα,11/02/2020 Με το από 16/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 58 έγγραφο, ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας μας αναφέρει πως ιατρός-Ακτινοδιαγνώστης, του οικείου συλλόγου, έχει υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση Βεβαίωσης (Άδειας) Λειτουργίας Ιατρείου Π.Φ.Υ. με αντικείμενο «ιατρικές υπηρεσίες Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, χωρίς τη χρήση ακτινολογικού εξοπλισμού» και όπως ειδικότερα περιγράφονται στη συνημμένη αναφορά του ενδιαφερόμενου ιατρού. Ο ΙΣ Πιερίας μας ζητά να διευκρινίσουμε εάν ο ΙΣ Πιερίας…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LASER ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Αθήνα,25/11/2019  Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με το αριθμό πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ.:3693/13-11-2019 μας διαβίβασε το με αριθμό πρωτοκόλλου 1380 και με ημερομηνία 31.10.2019 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας στο οποίο ερωτάται ποιοι έχουν δικαίωμα να διενεργούν πράξεις αποτρίχωσης με χρήση laser σε κέντρα αισθητικής και εάν επιτρέπεται να διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του ινστιτούτου ή απαιτείται παρουσία ιατρού.  1.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Ν.Δ. 361/1969: Άσκηση επαγγέλματος αισθητικού   Άρθρο 5: Απαγορεύσεις – Παράγραφος 3:  Απαγορεύεται εις τον αισθητικόν:  3. Η διενέργεια πάσης ιατρικής πράξεως, είτε τη…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗ ΕΓΕΓΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Αθήνα,13/03/2020  Ο Ιατρικός Σύλλογος Πέλλας, με το υπ’ αριθμόν 4066 και ημερομηνία 12/12/2019 έγγραφό του,  το οποίο διαβιβάστηκε με το με ημερομηνία 15/01/2020 και ΑΠ Π.Ι.Σ.: 42226 του Π.Ι.Σ., θέτει το ερώτημα σχετικά με το ποιες είναι οι σωστές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει για την εγγραφή ιατρού από το εξωτερικό, η οποία δεν ήταν ποτέ εγγεγραμμένη σε Ιατρικό…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με το από 13/11/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ.3692 έγγραφο του μας διαβίβασε το με αριθμό πρωτοκόλλου 2033ΗΥ και ημερομηνία 31/10/2019 ερώτημα του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου το οποίο αφορά ερώτημα Παιδιάτρου, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, η οποία εργάζεται στο ΤΟΜΥ Αλεξανδρούπολης, σχετικά με το εάν μπορεί να δώσει παραπεμπτικό για φυσιοθεραπείες σε ασθενείς της.  1.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν.4489/2017:…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Με το με ημερομηνία 18/12/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ 4045, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε το υπ’ αριθμόν  2512/2019 και ημερομηνία 13/12/2019 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, στο οποίο τίθεται το εξής ερώτημα, σχετικά με την απαρτία των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Ιατρικών Συλλόγων :  «Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία έπειτα από τρεις…

περισσότερα …

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου με το υπ’ αριθμόν 18/29-01-2020 έγγραφό του μας ζητεί διευκρινίσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο σε περίπτωση που ιατρός έχει διαγραφεί από τον οικείο ΙΣ λόγω συνταξιοδότησης και μετά από δύο χρόνια αιτείται την επανεγγραφή του στον οικείο ΙΣ χωρίς όμως να έχει ανακληθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επί του ανωτέρω…

περισσότερα …

Γνωμοδότηση Π.Ι.Σ σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Ι.Σ όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με τη χρήση τηλεϊατρικής.

περισσότερα …

ΓΝΜΔ 1545- Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης στην ίδια εταιρεία Π.Φ.Υ. ξεχωριστών βεβαιώσεων λειτουργίας για την λειτουργία δύο ξεχωριστών ιατρείων στον ίδιο χώρο.

περισσότερα …

ΓΝΜΔ 1544- Σχετικά με το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου τύπου Β και τυχόν ευθύνη του γιατρού σε περίπτωση ανεπιθύμητης ενέργειας

περισσότερα …

ΓΝΜΔ 1541/6.10.2017 Σχετικά με την άδεια διακίνησης διαγνωστικών δειγμάτων που είναι υποχρεωμένα να εκδώσουν τα διαγνωστικά εργαστήρια σε περίπτωση που διακινούν βιολογικά υλικά.

περισσότερα …